IRIS - Brána do sveta slovenských BOJOVÝCH UMENÍ

 

 

Zaujímavé linky týkajúce sa bojových umení, príbehy, história a fakty o bojových umeniach

Nezastavujte

Veľa študentov počas cvičenia robí tú chybu, že zastavia svoj pohyb v okamihu, keď majú pocit, že urobili niečo zle. Môžu tak robiť z rôznych dôvodov. Môžu si myslieť, že technika je už pokazená a teda nie je dôvod pokračovať.

Iný tak robia preto, aby odhalili dôvod chyby v okamihu keď vznikla. Takýmto zastavením uprostred techniky však študent stráca základný zmysel cvičenia a ak sa tak deje príliš často, môžu sa u neho vyvinúť pri cvičení nechcené zlozvyky. Tori (ten čo robí techniku) by mal zastať v pohyb len vtedy, keď cíti, že jej pokračovaním by mohol spôsobiť niekomu zranenie. Inak mu môže uniknúť skrytý zmysel a účinnosť techniky.Táto šanca na odhalenie tajomstva techniky sa tak stráca.

Aikido je viac fyzickým cvičením ako mentálnym. Zastavenie, aby ste si mohli v mysli urobiť poznámku o danej situácii má tiež svoj význam, ale v prvom rade si vaše telo musí zvyknúť na určité pohybové schémy. Opravy pohybov sa nedejú okamžite, lež pomaly a postupne. Počas mnohonásobného opakovania techník sa odvíjajú jedna od druhej. Verte, že možno dokážete okamžite opraviť vedome jednu chybu v technike, ale okamžite sa miesto nej objaví nejaká iná.Technika správneho aikidoku je v neustálom stave postupného zlešovania. A práve to robí Aikido takou krásnou celoživotnou cestou.

Ďalším problémom so zastavním techniky je, že tak vzniká zlozvyk, ktorý sa prejavuje aj mimo dojo. Necvičíme len pre rozvoj našej fyzickej techniky, ale tiež pre získavanie správneho životného postoja a životných zvyklostí. Čo a ako cvičíme v dojo sa rovnako prejavuje aj v reálnom svete. Ak si vyvynieme zlozvyk zastavovať našu techniku keď sa deje niečo inak ako sme plánovali, tak sa to prejaví aj na ulici s potenciálne nebezpečnými následkami.

Aikido je plynulé umenie ktoré dokáže bez zastavenia prechádzať z jednej techniky do druhej, podľa toho ako sa mení situácia. Ale koncepcia neustáleho a plynulého pohybu sa nemôže rozvinúť ak aikidoka neustále zastavuje svoje techniky keď sa pomýli. Pretože ako väčšina z nás vie, nič na svete nejde nikdy presne podľa plánov.

Občas robievajú dojo verejné ukážky. Toto by nemala byť tak životu nebezpepečná situácia ako keď vás niekto prepadne na ulici, ale má s ňou isté paralely. Veľa ľudí má strach rozprávať, alebo niečo predvádzať pred veľkou masou ľudí.
Srdcia im bijú omnoho rýchlešie. Tori aj Uke sa stávajú nervóznejšími. Môže sa prejaviť mentálne "okno" a človek zrazu vôbec nevie, čo chcel predviesť. Vtedy musia prevziať vedenie vedomosti, ktoré sú nazhromaždené priamo v tele.

Nevyzerá to dobre, keď sa počas ukážky Tori zastaví uprostred techniky, pretože v nej urobil chybu. A úpne najhoršie je, keď Tori nie len zastaví techniku, ale zdôrazní to aj nejakým zvukový prejavom ako: " No do p..." V tom prípade je to naozaj smola. Ak by Tori jednoducho pokračoval v technike, alebo by bez zastavenia plynulo prešiel do inej, diváci by to vôbec nerozoznali.

Furuya sensei spomínal príbeh ako sledoval vystúpenie tanečnice klasického japonského tanca. Súčasťou tanca bolo aj vyhodenie vejáru do vzduchu. V tomto konkrétnom vystúpení sa tanečnici nepodarilo padajúci vejár chytiť. Pokračovala však v tanci bez toho aby akokoľvek vypadla z rytmu. O chviľu neskôr elagantne zodvihla vejár z podlahy a tancovala plynulo ďalej. Jej pohyby boli tak perfektné, že ak by ste nepoznali tento tanec veľmi dobre, boli by ste presvedčený, že zdvihnutie vejára zo zeme bolo plánovanou súčasťou vystúpemnia.

Podľa mňa nie je dôležité príliš sa koncentrovať na techniku. Nechcem, aby sa tréning stal príliš intelektuálny. Dôležitejšie je techniky cítiť. Častokrát lekcia, ktorú technika učí sa nedá presne vysvetliť len slovami, ale musí byť opakovane objavovaná telom počas pomalého a plynulého pohybu. Skúsme sa nepripravovať o túto skúsenosť.

zdroj: http://www.aikidorenbukai.blogspot.com/


Do slovenčiny pre vás preložil:
Jaro Šipoš
učiteľ aikido
Aikido dojo Uzumaki
www.aikidouzumaki.sk
 
KONTAKTUJTE IRIS

sefredaktor@bojoveumenia.com
reklama@
bojoveumenia.com