IRIS - Brána do sveta slovenských BOJOVÝCH UMENÍ

 

"I cesta dlhá tisíc kilometrov sa začína prvým krokom."

KICK BOX

Kick-box je slovo pozostávajúce z dvoch anglických slov, a to kick (kopať) a box. Takže voľný preklad by znel “boxovanie a kopanie alebo kopací box”. Týmto slovom sa označuje plnokontaktná forma bojového športu. V súčasnosti existuje viacero organizácií, ktoré usporiadavajú amatérske a profesionálne zápasy v kick-boxe.

 

KICK BOX kluby na Slovensku

Miesto pre Váš klub
 
Trinity kickboxing club
(full, low kick)
Bratislava
www.trinity-club.sk  
Pondelok 19:00 – 20:30
Streda 19:45 – 21:15
Piatok 17:30 – 19:00

 

Názov klubu Mesto
Webová stránka Cieľová skupina
Email Rozvrh

 

KONTAKTUJTE IRIS

sefredaktor@bojoveumenia.com
reklama@
bojoveumenia.com